Rower

Umowa kupna-sprzedaży jest umową cywilnoprawną  przenoszącą własność rzeczy ze sprzedającego na kupującego. Bardzo często jest przedmiot stanowi rzecz oznaczona indywidualnie bądź tylko co do gatunku – w wielu przypadkach jest to rower, niezwykle popularny obecnie środek transportu służący również celom rekreacyjnym.

Co zamieścić w umowie?

Decydując się na zakup nowego roweru, klient zwykle nie myśli o takich kwestiach jak umowa, ponieważ sprzedawcy dysponują gotowymi do podpisu dokumentami. W takim układzie wszystko jest proste, niemniej nie wolno zapomnieć o tym, by dokładnie zapoznać się z treścią umowy – podpis jest równoznaczny z akceptacją jej postanowień.

Nieco inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku roweru używanego, zwykle nabywanego od osoby fizycznej. W takim układzie w interesie obu stron jest dopełnienie odpowiednich formalności – co prawda nic nie stoi na przeszkodzie, by umowa została zawarta ustnie, aczkolwiek wskazane jest nadanie jej formy pisemnej. Przystępując do sporządzenia takiego dokumentu, trzeba wiedzieć, jakie dane w nim zamieścić i jak wypełnić przygotowany formularz. Nie może w nim zabraknąć takich informacji jak:

– dane obu stron transakcji – imię, nazwisko, adres, nr dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość, PESEL,

– dane roweru – marka, model, rocznik, numer seryjny,

– kwota transakcji i sposób jej rozliczenia – gotówka lub przelew na wskazany rachunek,

– oświadczenie sprzedającego, iż jest on właścicielem roweru i jego pochodzenie jest mu znane – w oświadczeniu musi się znaleźć informacja o tym, że telefon nie stanowi przedmiotu przestępstwa.

Przy tej sposobności pojawia się ważna uwaga: otóż kupujący ma możliwość sprawdzenia wiarygodności powyższego oświadczenia. Funkcjonują bowiem specjalne bazy gromadzące informacje o kradzionych rowerach – warto z tej opcji skorzystać.

Jeśli chodzi o wzór umowy kupna-sprzedaży roweru, to nie ma ustalonego jednego formularza. Poniżej zamieszczony jest przykładowy wzór:

R1

R2

Podatek od umowy i jej księgowanie

Jeżeli wartość roweru przekroczyła 1000 zł, kupujący jest zobowiązany zapłacić podatek od czynności cywilno-prawnych. W terminie 14 dni od dnia dokonania transakcji musi on złożyć w urzędzie skarbowym deklarację PCC-3 oraz uregulować należną kwotę. Takiej konieczności nie ma w przypadku zakupu nowego roweru w sklepie, ponieważ tego typu transakcje są opodatkowane u sprzedawcy.

O zapłaceniu podatku musi też pamiętać przedsiębiorca – wyjątkiem jest sytuacja, w której nabywa majątek firmowy od innego przedsiębiorcy. Odnośnie zaś tego jak księgować umowę kupna-sprzedaży roweru, to wygląda to w ten sposób, że koszt nabycia roweru można ująć w kosztach uzyskania przychodu, obniżając podatek dochodowy. Muszą jednak przy tym zostać spełnione pewne warunki –  rower musi być zakupiony w celu zachowania, uzyskania lub zabezpieczenie źródła przychodów.