Garaż

Najważniejszą cechą umowy kupna-sprzedaży jest przeniesienie własności rzeczy ze sprzedającego na kupującego. Jej przedmiotem mogą być m. in. różnego rodzaju nieruchomości – w tym także garaż. Jak przygotować taką umowę i o czym przy tej sposobności należy pamiętać?

Sprzedaż garażu – o czym pamiętać?

Forma sprzedaży garażu jest zdeterminowana kilkoma czynnikami. Przede wszystkim największe znaczenie ma to czy w rachubę wchodzi nieruchomość z budynkiem, czy też jedynie konstrukcja nie będąca na trwałe związana z gruntem. W niektórych sytuacjach zbywane jest prawo korzystania z miejsca postojowego w hali garażowej bądź też garaż, który stanowi część nieruchomości lokalowej – jednakże wówczas sprzedaż musi obejmować całą nieruchomość, a nie jedynie tylko przynależność lub prawo do korzystania z miejsca w garażu.

Co zawrzeć w umowie plus wzór

Jeśli chodzi o sposób sporządzenia umowy kupna-sprzedaży, to tradycyjna jej postać jest możliwa jedynie wtedy, gdy jej przedmiotem jest konstrukcja oddzielona od gruntu. W pozostałych okolicznościach zachodzi obowiązek sporządzenia aktu notarialnego – w przeciwnym razie umowa nie będzie ważna. Zastanawiając się nad tym, jak wypełnić takowy dokument, należy wiedzieć, jakie dane powinny się w nim znaleźć:

– określenie stron umowy,

– informacje dotyczące garażu – czy jest to konstrukcja murowana, czy inna; przenośna czy na stałe związana z gruntem; wolnostojąca czy przylegająca do innej nieruchomości; należy podać również powierzchnię garażu; stan techniczny garażu powinien zostać określony w dodatkowym załączniku do umowy,

– kwota transakcji,

– sposób rozliczenia – płatność może być dokonana gotówką lub przelewem,

– oświadczenie kupującego, że znany jest mu techniczny stan garażu, co nie poskutkuje wnoszeniem zastrzeżeń z tego tytułu,

– oświadczenie sprzedawcy, iż przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych.

Nie istnieje odgórnie obowiązujący wzór formularza. Zamieszczony poniżej ma charakter przykładowy:

G1

G2

Aspekty podatkowy i księgowy

Podpisanie umowy kupna-sprzedaży oznacza dla kupującego m. in. to, że musi on zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych – o ile wartość przedmiotu umowy wynosi więcej niż 1000 zł. Wysokość podatku to 2 proc. od kwoty transakcji. Termin na wywiązanie się z tego obowiązku wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy. Kupujący musi w tym celu złożyć we właściwym urzędzie skarbowym deklarację PCC-3.

W przypadku zakupu garażu na rzecz firmy pojawia się jeszcze kwestia, jak księgować omawianą umowę. W świetle przepisów umowa kupna-sprzedaży może stanowić dowód księgowy, jeśli spełnia określone wymogi formalne. Ponadto w kosztach firmowych może zostać ujęta wyłącznie wówczas, gdy nabycie garażu pozostaje w zgodzie z profilem działalności firmy i ma z nim bezpośredni związek oraz służy zachowaniu, uzyskaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów.