Telefon

Istota umowy kupna-sprzedaży jest przeniesienie własności rzeczy ze sprzedającego na kupującego. Jej przedmiotem bardzo często są rzeczy oznaczone indywidualnie bądź tylko co do gatunku – do nich natomiast zaliczają się telefony komórkowe. Jak powinna wyglądać tego typu umowa?

Umowa na nowy telefon

Decydując się na zakup nowego telefonu, klient wybiera się do salonu operatora telefonii komórkowej bądź do odpowiedniego sklepu, gdzie sprzedawane są same aparaty bez dodatkowych usług typu abonament. W takim układzie sprawa jest prosta, ponieważ sprzedawcy mają przygotowane już wzory umów. Nie trzeba się zatem martwić o to, że czegoś w nich zabraknie, choć oczywiście przed podpisaniem dokumentu bezwzględnie trzeba zapoznać się z jego treścią.

Umowa na telefon używany i jej wzór

Jak natomiast postępować w sytuacji, kiedy przedmiotem transakcji jest używany telefon? Najważniejszą kwestią jest w tym momencie sporządzenie umowy – co prawda umowa ustna też ma moc wiążącą, niemniej jednak zalecane jest, by przybrała ona formę pisemną w dwóch jednakowych egzemplarzach dla każdej ze stron. Zastanawiając się nad tym, jak wypełnić taką umowę, trzeba w pierwszej kolejności wiedzieć, jakie dane muszą się w niej znaleźć. Oto najważniejsze informacje, które należy zamieścić w umowie kupna-sprzedaży telefonu:

– dane obu stron transakcji, a więc kupującego i sprzedającego,

– dane telefonu takie jak: marka, model numer seryjny,

– dodatkowe wyposażenie – czyli to, co wchodzi w skład kompletu oprócz aparatu, a zatem np. zestaw słuchawkowy, ładowarka, opakowanie, kabel USB itp.,

– kwota transakcji,

– sposób rozliczenia – płatność gotówką lub przelewem,

– oświadczenie sprzedającego, iż jest on właścicielem telefonu, którego pochodzenie jest mu znane – bardzo ważne jest to, by w oświadczeniu tym znalazła się informacja o tym, że telefon nie był przedmiotem przestępstwa, czyli że nie pochodzi z kradzieży.

Nie ma odgórnie narzuconych wzorów umowy kupna-sprzedazy telefonu. Poniżej zamieszczony jest przykładowy wzór:

T1

T2

Aspekty podatkowe i księgowe

Przy okazji zawierania umowy pojawia się ważna kwestia dotycząca podatku od czynności cywilnoprawnych. Otóż przepisy stanowią, iż takowy podatek – w wysokości 2 proc. od kwoty transakcji – kupujący musi zapłacić wówczas, jeśli nabył rzecz za ponad 1000 zł. W tym celu konieczne jest złożenie deklaracji PCC-3. Kupujący ma na to 2 tygodnie od daty zakupu.

W sytuacji, gdy telefon został kupiony na firmę, pojawia się dodatkowy aspekt –  jak księgować taką umowę? W świetle prawa umowa kupna-sprzedaży może zostać uznana za dowód księgowy, jeżeli nie ma możliwości sporządzenia dowodu wewnętrznego, np. faktury. Musi ona jednak spełniać określone wymogi formalne. Wówczas stanowi podstawę wpisu do księgi podatkowej kosztu zakupu towarów od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Zakup towarów ujmuje się w kolumnie 10 księgi „Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu”.