Samochód

Umowa kupna-sprzedaży jest umową cywilnoprawną, do której odniesienie znajdują przepisy kodeksu cywilnego. Jej istota polega na przeniesieniu własności rzeczy ze sprzedawcy na kupującego. Bardzo często jej podmiotem jest samochód, niemniej jednak równie dobrze może być to również i inny pojazd.

Najlepiej w formie pisemnej

Umowa kupna-sprzedaży samochodu – ale też i innego pojazdu takiego jak np. skutera, motocykla czy motoroweru – może przybrać dowolną formę, niemniej jednak w praktyce zalecane jest, by sporządzić ją na piśmie po egzemplarzu dla każdej ze stron. Podobnie jest również i przy zawieraniu transakcji kupna-sprzedaży rolniczego ciągnika, umowy kupna-sprzedaży kombajnu czy też innej maszyny znajdującej zastosowanie w rolnictwie, a także m. in. umowy kupna-sprzedaży koparki, naczepy czy umowy kupna-sprzedaży wózka widłowego. Warto przy tej sposobności nadmienić, iż omawiana tutaj umowa może dotyczyć określonej części pojazdu, dla przykładu opon. Ponadto istnieje możliwość zawarcia umowy, której przedmiotem jest 1/2 samochodu. W dokumencie musi to jednak zostać wyraźnie zaznaczone, przy czym nie wolno zapomnieć o zamieszczeniu w nim danych współwłaściciela.

Co zamieścić w umowie?

Zastanawiając się nad tym, jak wypełnić umowę kupna-sprzedaży auta, trzeba pamiętać o tym, że muszą obowiązkowo znaleźć się następujące informacje:

– dane sprzedającego i kupującego – bardzo ważne przy tym jest to, by jeśli sprzedającym jest właściciel samochodu, jego dane zgadzały się z danymi zamieszczonymi w dowodzie rejestracyjnym,

– dane pojazdu takie jak marka, model, numer nadwozia/numer rejestracyjny, rocznik, przebieg,

– kwota transakcji,

– sposób rozliczenia – płatność gotówką lub przelewem.

Istotne jest również to, by w umowie zostało napisane czy kupujący wpłacił zaliczkę bądź zadatek. Jakie są pomiędzy nimi różnice? Otóż zaliczka traktowana jest w kategoriach jednej z części ostatecznej zapłaty za pojazd – musi zostać zwrócona w sytuacji, gdy transakcja ostatecznie nie dojdzie do skutku. Zadatek natomiast ma bardziej charakter dyscyplinujący, by obie strony wywiązały się z zawartych w umowie postanowień. Jeżeli transakcja nie zostanie zrealizowana, sprzedającemu przysługuje prawo do zatrzymania zadatku.

Jeżeli chodzi o wzór umowy kupna-sprzedaży, to nie ma jednego, odgórnie narzuconego. Najistotniejsze jest to, by wiedzieć jakie dane mają się w niej znaleźć. Jeżeli ktoś ma problem z przygotowaniem dokumentu, może stosowny druk pobrać bezpłatnie z Internetu, np. w formie pliku doc. Oto przykład:

01

02

Aspekty podatkowe, ubezpieczeniowe i księgowe

Przy okazji realizacji umowy kupna-sprzedaży samochodu zawsze pojawiają się kwestie związane z księgowością, ubezpieczeniem oraz podatkami. Wynikający z tego tytułu podatek dochodowy jest uiszczany przez kupującego. Musi on w terminie do 14 dni od podpisania umowy złożyć w urzędzie skarbowym deklarację PCC-3 – przy czym uwaga, termin ten  biegnie od północy następującej po dniu, w którym została zawarta umowa. Ponadto jeżeli pojazd ma współwłaściciela, wymagane jest złożenie dodatkowo złożyć formularza pcc1, a  uściślając – PCC-1/A.

Co się zaś tyczy tego jak księgować opisywaną umowę, wygląda to w ten sposób, że jeżeli samochód osobowy spełnia warunki określone w postanowieniach umowy o rachunkowości dla środków trwałych, to może zostać wprowadzony do ewidencji bilansowej środków trwałych na podstawie dokumentu OT w wartości początkowej ustalonej na poziomie ceny nabycia.

Z ubezpieczeniami jest natomiast tak, że umowa ubezpieczenia AC zostaje rozwiązana wraz ze zbyciem samochodu. W przypadku umowy ubezpieczenia OC na kupującego przechodzą prawa i obowiązki sprzedającego. W przeciągu 30 dni od nabycia samochodu kupujący musi zawrzeć z dotychczasowym towarzystwem ubezpieczeniowym aneks do umowy zmieniający dane właściciela oraz – jeśli takowa konieczność zachodzi – numer rejestracyjny.