umowa kupna sprzedazy laptopa

Umowa kupna sprzedaży laptopa

Posted by

Umowa kupna sprzedaży kojarzy się przeważnie z transakcją, której przedmiotem jest nieruchomość czy samochód. Tymczasem może ona dotyczyć również używanego sprzętu komputerowego – w tym laptopa. Dokument ma na celu zabezpieczenie interesów obu jego stron.

Umowa kupna sprzedaży laptopa – co powinna zawierać?

Treść umowy ma odpowiadać warunkom konkretnej transakcji, co oznacza, że obie strony mogą w niej zmieścić istotne dla siebie zapisy. Niemniej nie powinno zabraknąć w niej poniższych elementów:

– data i miejsce sporządzenia umowy,

– określenie stron umowy i ich dane (imię i nazwisko/nazwa firmy, adres, PESEL lub seria i numer dowodu osobistego),

– dane laptopa będącego przedmiotem umowy: model, marka, rok produkcji,

– oświadczenie sprzedawcy, że laptop stanowi jego wyłączną własność i  jest wolny od wad prawnych, praw osób trzecich oraz innych obciążeń czy zabezpieczeń,

– oświadczenie kupującego, że zapoznał się ze stanem technicznym sprzętu i go zaakceptował,

– cena laptopa,

– zapis o obowiązku opłacenia przez kupującego podatku od czynności cywilno-prawnych oraz poniesieniu przez niego wszelakich kosztów wynikających z zawarcia umowy,

– zapis, że sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Umowa kupna sprzedaży laptopa a podatek PCC

Decydując się na zakup używanych ruchomości, nabywca musi liczyć się z obowiązkiem zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych. Jest to konieczne, jeśli wartość rynkowa rzeczy ruchomej będącej przedmiotem umowy – w tym konkretnym przypadku chodzi o laptopa – przekracza 1 tys. zł. Warto przy tej okazji przypomnieć, że jeżeli podatnik jest zwolniony z podatku ze względu na wartość podstawy opodatkowania do 1 tys. zł, to nie musi składać deklaracji podatkowej PCC-3 i wykazywać transakcji.

Umowa kupna sprzedaży laptopa – o tym warto pamiętać!

Sporządzając umowę kupna sprzedaży laptopa, nie wolno zapomnieć o uwzględnieniu w niej kwestii, które w przyszłości mogą okazać się problematyczne, np. uszkodzony zawias od matrycy, matryca migająca przy ruszaniu ekranem, pęknięta obudowa, niedziałający dysk twardy lub jego brak itp.

Pobierz wzór umowy w formacie PDF: umowa kupna spradaży laptopa