umowa kupna sprzedazy kota

Umowa kupna sprzedaży kota

Posted by

Przy zakupie kota od hodowcy moc wiążącą ma umowa zawarta w formie ustnej, jednak bezpieczniejszym rozwiązaniem jest przygotowanie tradycyjnego dokumentu. Pisemna umowa chroni zarówno interesy obu stron transakcji, jak i zwierzęcia.

Umowa kupna sprzedaży kota – o czym pamiętać?

Umowa kupna sprzedaży kota powinna zostać sporządzona w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Przed jej podpisaniem warto zasięgnąć informacji na temat szczepień, chorób i wywodu genetycznego. Sprawdzeni i godni zaufania hodowcy mają przygotowaną pełną dokumentację, na którą składają się: protokół przeglądu miotu, metryka, książeczka zdrowia, paszport kota, rodowód związku felinologicznego w Polsce, a także certyfikat badań na określone schorzenia. Umowę przygotowuje sprzedawca, ale nabywca ma prawo naniesienia na nią poprawek.

Co powinno znaleźć się w umowie kupna sprzedaży kota?

Umowa kupna sprzedaży kota jest dokumentem potwierdzającym nabycie kota z hodowli. Pomimo że nie ma odgórnie narzuconego jej wzoru, wskazane jest, aby zawierała takie elementy jak:

– data i miejsce jej sporządzenia,

– określenie stron umowy oraz ich dane (imię i nazwisko/nazwa hodowli, PESEL lub numer i seria dowodu osobistego, adres),

– data urodzenia kota,

– rasa i płeć kota,

– numer chipu/tatuażu zwierzęcia,

– hodowlane imię kota,

– cena zakupu zwierzęcia,

– wykaz dokumentów przekazanych nabywcy przez hodowcę,

– oświadczenie hodowcy, w którym stwierdza on, że: jest właścicielem kota pochodzącego z jego zarejestrowanej hodowli, a zwierzę jest wolne od wad prawnych, praw osób trzecich oraz nie toczy się żadne postępowania, którego jest ono przedmiotem (uwaga: kot nie może być też przedmiotem zabezpieczenia),

– podpisy obu stron umowy.

Pobierz wzór umowy w formacie PDF: umowa kupna sprzedaży kota

4 komentarze

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *