umowa kupna sprzedazy lodowki

Umowa kupna sprzedaży lodówki

Posted by

Wiele osób decyduje się na zakup używanego sprzętu AGD, np. lodówek, od prywatnych sprzedawców. Co prawda w takiej sytuacji wystarczy umowa ustna, niemniej zalecane jest sporządzenie dokumentu w tradycyjnej, pisemnej formie.

Co uwzględnić w umowie kupna sprzedaży lodówki?

Przygotowując umowę kupna sprzedaży lodówki, należy pamiętać o umieszczeniu w niej takich elementów jak:

– data i miejsce sporządzenia dokumentu,

– określenie i dane stron umowy (imię i nazwisko, PESEL lub numer i seria dowodu osobistego, adres),

– informacje o lodówce: marka, model i rok produkcji,

– oświadczenie sprzedawcy, że lodówka jest jego wyłączną własnością i  jest wolna od wad prawnych, praw osób trzecich oraz innych obciążeń czy zabezpieczeń,

– oświadczenie kupującego, że zapoznał się ze stanem technicznym lodówki i go zaakceptował,

– cena lodówki,

– zapis o obowiązku poniesienia przez nabywcę wszelakich kosztów wynikających z zawarcia umowy,

– zapis, że sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego,

– podpisy sprzedającego i kupującego.

Umowę kupna sprzedaży lodówki trzeba sporządzić w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym ze stron.

Czy umowa kupna sprzedaży lodówki zobowiązuje do opłacenia podatku PCC?

Sprzedaż używanych rzeczy ruchomych co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilno-prawnych. Kupujący nie musi jednak nie musi składać deklaracji podatkowej PCC-3, wykazywać transakcji i uiszczać podatku, jeśli rynkowa wartość lodówki stanowiącej przedmiot umowy nie przekracza 1 tys. zł.

Pobierz wzór umowy w formacie PDF: umowa kupna sprzedaży lodówki

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *