Jacht

Własny jacht to bez wątpienia mnóstwo przyjemności oraz spore udogodnienie w kwestiach związanych z wypoczynkiem. Nie jest to jednak tania inwestycja, dlatego też należy dobrze się do niej przygotować. Bardzo ważną rolę w tym kontekście odgrywają należycie załatwione formalności – a mówiąc precyzyjniej, umowa kupna-sprzedaży.

Co zamieścić w umowie?

Kupno nowego jachtu jest od strony formalnej mniej skomplikowane – z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że sprzedający jest przedsiębiorcą, a to oznacza, że ma przygotowane wszystkie dokumenty, zaś kupującemu w razie problemów łatwiej dochodzić jest wówczas swych roszczeń. Oczywiście, przed podpisaniem dokumentu trzeba go dokładnie przeczytać, gdyż złożenie na nim podpisu oznacza akceptację jego warunków.

Jeżeli natomiast przedmiotem umowy kupna-sprzedaży jest jacht z drugiej ręki, wówczas o pewne kwestie należy zadbać we własnym zakresie. Zaleca się sporządzić dokument w formie pisemnej w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron. Najważniejszymi elementami umowy są:

– oznaczenie stron transakcji,

– przedmiot transakcji – w tym przypadku jacht; należy podać takie dane jednostki pływającej jak: nr rejestracyjny, rok produkcji, typ konstrukcji, lista wyposażenia, nazwa/nr seryjny silnika i jego przebieg – generalnie im dokładniejszy opis, tym lepiej,

– miejsce wydania jednostki pływającej,

– kwota transakcji,

– sposób rozliczenia – płatność gotówką lub przelewem,

– oświadczenie sprzedawcy, iż jest jedynym właścicielem jednostki pływającej, której pochodzenie jest mu znane i która nie była przedmiotem przestępstwa.

Dodatkowo w umowie można też zamieścić zapis, iż kupujący zapoznał się z technicznym stanem nabywanej jednostki pływającej i nie będzie z tego tytułu rościł żadnych pretensji. Ale uwaga: sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec kupującego za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy – lecz tylko za te, o których kupujący w chwili zawierania transakcji nie wiedział. Tak samo należy skonstruować umowę kupna-sprzedaży łódki czy łodzi.

Nie istnieje odgórnie obowiązujący wzór umowy. Poniżej zmieszczony ma charakter przykładowy:

J1

J2

Ważna uwaga

Wszelakie koszty związane z umową ponosi kupujący. Musi on więc pamiętać m. in. o tym, że jeśli jacht kosztował więcej niż 1000 zł, konieczne jest zapłacenie podatku od czynności cywilno-prawnych w wysokości 2 proc. wartości przedmiotu umowy. W terminie do 14 dni od podpisania umowy nabywca musi złożyć w urzędzie skarbowym deklarację PCC-3.