umowa najmu mieszkania

Umowa najmu mieszkania

Posted by

Wynajem to bardzo popularna usługa na rynku mieszkaniowym w Polsce. Mieszkania do wynajęcia są poszukiwane zarówno w dużych, jak i w mniejszych miastach. Każdy, kto decyduje się na takie rozwiązanie, powinien pamiętać o tym, jak ważna jest odpowiednio skonstruowana umowa.

Umowa najmu mieszkania – o tym trzeba wiedzieć!

Umowa najmu to umowa, którą regulują przepisy kodeksu cywilnego. Na jej mocy wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy do używania rzecz będącą jej przedmiotem – w tym przypadku chodzi o mieszkanie. W zamian najemca płaci czynsz o określonej wysokości. Co do zasady umowa najmu lokalu mieszkalnego powinna mieć formę pisemną, niemniej w przypadku najmu krótkoterminowego – czyli nie trwającego dłużej niż 1 rok – taki obowiązek nie istnieje. Nie ma go również, jeśli chodzi o kwestie związane z własnością nieruchomości – wynajmujący nie musi wcale być jej właścicielem. Równie dobrze sam może być najemcą mieszkania lub je dzierżawić.

Umowa najmu mieszkania – to musi się w niej znaleźć!

Przepisy jasno określają, co koniecznie musi zawierać umowa najmu mieszkania. Do obligatoryjnych jej elementów zaliczają się:

– miejsce i data sporządzenia dokumentu,

– określenie stron umowy oraz ich dane,

– dane mieszkania – czyli opis nieruchomości, metraż, stan prawny etc.,

– informacje dotyczące wysokości czynszu i innych ewentualnych opłat, a także określenie sposobów płatności,

– czas trwania i zasady wypowiedzenia umowy,

– prawa i obowiązku stron umowy,

– podpisy wynajmującego i najemcy.

Oprócz tego warto zamieścić w umowie także parę innych zapisów – bardzo ważne jest to, aby dokument solidnie zabezpieczał interesy obu stron i pozostawiał wątpliwości w istotnych sprawach. Z tego właśnie względu opłaca się wzbogacić umowę o zapisy odnoszące się do:

– kaucji – wysokość plus sposób jej rozliczenia,

– sposobu korzystania z mieszkania,

– ewentualnych zmian w mieszkaniu,

– kar umownych,

– stanu technicznego lokalu w momencie przekazania go najemcy.

Poniżej zamieszczony jest przykładowy wzór umowy najmu mieszkania.

Pobierz wzór umowy najmu mieszkania w formacie PDF: POBIERZ

7 komentarzy

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *