kalkulator Casio

Jak opodatkować wynajem majątku prywatnego w ramach działalności gospodarczej?

Posted by

Sytuacje, w których przedsiębiorca w ramach prowadzonej przez siebie działalności udostępnia na wynajem elementy prywatnego majątku, nie należą do rzadkości. W związku z tym powstaje obowiązek podatkowy – jak to wygląda w praktyce i o czym należy pamiętać?

Wielu przedsiębiorców uzyskuje dochody z tytułu najmu, wykorzystując do tego celu majątek prywatny, np. nieruchomości mieszkalne lub samochody. Muszą jednak pamiętać o tym o konieczności uiszczenia podatku. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z działalności gospodarczej uznaje się m.in. przychody z najmu. Z przepisów wynika, iż najem składników majątkowych osoby fizycznej może zostać potraktowany przez organy podatkowe jako działalność gospodarcza lub jako odrębne źródło przychodów.

Najem a standardowe obowiązki przedsiębiorcy

Nie wolno zapomnieć, iż w świetle wspomnianej wcześniej ustawy za działalność gospodarczą uznaje się działalność spełniającą pewne warunki, np. gdy jest ona prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły. Jeśli zatem ktoś decyduje się prowadzić najem w sposób opisany w ustawie, musi dopełnić standardowych obowiązków związanych z rejestracją działalności gospodarczej – wpis do CEIDG, uzyskanie NIP i REGON, prowadzenie ksiąg rachunkowych etc.

Oto przykład. Osoba  prywatna dysponuje osuszaczami używanymi w osuszaniu budowlanym i podczas prac remontowych. Uznaje, że wynajem osuszaczy może być niezłym sposobem na zarobienie pieniędzy – tym bardziej że sporo firm zgłasza zapotrzebowanie na tego typu urządzenia, a nie każdą stać na dokonanie stosownego zakupu. Prowadzony systematycznie, w sposób ciągły i zorganizowany wynajem takiego sprzętu jest zgodnie z prawem działalnością gospodarczą wymagającą rejestracji.

Jak forma opodatkowania dla przedsiębiorców?

Osoby prowadzące działalność gospodarczą nie mogą rozliczać najmu ryczałtem (ryczałt przysługuje jedynie podatnikom bez działalności, niemniej w praktyce związane z tym kwestie wzbudzają ze strony organów podatkowych mnóstwo wątpliwości). Do wyboru mają jedną z dwóch poniższych form:

– opodatkowanie na zasadach ogólnych,

– opodatkowanie podatkiem liniowym.

Ważne: podatek liniowy i skala podatkowa to nie to samo! Pomiędzy tymi formami opodatkowania istnieją różnice. Przede wszystkim chodzi tutaj o stawki podatku. W skali podatkowej występują stawki 18 proc. i 32 proc., a jeśli chodzi o podatek liniowy, to bez względu na osiągane dochody, stawka podatkowa wynosi zawsze tyle samo – 19 proc. Co do zasady przedsiębiorca jest opodatkowany na zasadach ogólnych – chęć zmiany formy opodatkowania trzeba zgłosić do urzędu skarbowego do 20 stycznia.

Podatek a wpłaty od najemców

Zdarza się, że przedsiębiorca  musi zapłacić podatek, kiedy nie otrzymał jeszcze wpłat od najemców. Wynika to z tego, że podstawa opodatkowania określana jest za zasadzie nie kasowej, a memoriałowej – czyli na podstawie kwot należnych, a nie faktycznie otrzymanych. Tak więc za  moment uzyskania przychodu uznaje się moment, kiedy najemca ma prawo żądać zapłaty.