Na co zwrócić uwagę przed zawarciem umowy z biurem podróży?

Posted by

Planując urlop, wiele osób decyduje się na wykupienie wycieczki w biurze turystycznym. Taka forma wyjazdu ma sporo zalet, niemniej jest kilka ważnych kwestii, które koniecznie trzeba mieć na uwadze przed podpisaniem umowy.

Usługi turystyczne – o tym trzeba wiedzieć!

Świadczenie usług turystycznych jest działalnością regulowaną na mocy Ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Przepisy te określają, co dokładnie musi znaleźć się w folderach, katalogach lub broszurach, jakie biura turystyczne przedstawiają klientom. Nie może w nich zabraknąć informacji dotyczących: ceny usługi i sposobu ustalania stawki, miejsca pobytu lub trasy, programu zwiedzania uwzględniającego atrakcje turystyczne, obiektu zakwaterowania, posiłków, zaliczki oraz terminu uiszczenia całkowitej ceny i powiadomienia klienta o odwołaniu imprezy lub zmianach w jej harmonogramie. Uczestnik imprezy turystycznej musi też zostać powiadomiony o warunkach ubezpieczenia, zasadach zgłaszania reklamacji, a także o planowanym czasie przejazdu do miejsca pobytu oraz o miejscach i czasie postojów na trasie. Więcej na ten temat: https://okiemturysty.pl/.

Umowa z biurem turystycznym – to jest ważne!

Decydując się na zwarcie umowy z biurem turystycznym, trzeba koniecznie sprawdzić, czy działa ono legalnie. Musi ono figurować w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych. Wpisu do tego rejestru dokonuje Marszałek Województwa. Oczywiście warto przeanalizować oferty różnych biur nie tylko pod kątem ceny, ale także i zawartości. Wspomniana wcześniej ustawa obliguje organizatorów imprez turystycznych do spełnienia szeregu dodatkowych obowiązków informacyjnych. Klient biura musi zatem wiedzieć, jakie dokumenty ma zabrać ze sobą oraz jakie wymogi w zakresie zdrowia powinien spełniać.

Umowa z biurem turystycznym – zapisy niedozwolone

Umowa z biurem turystycznym nie powinna ze strony klienta wzbudzać żadnych wątpliwości. Jej zadaniem jest precyzyjnie powiadomić go o zasadach korzystania z usługi. Warto w tym momencie przypomnieć o tym, że w omawianym dokumencie nie mogą się zleźć pewne zapisy. Katalog klauzul niedozwolonych w umowach jest bardzo szeroki. Odnoszą się one m.in. do kwestii związanych z odpowiedzialnością biura – nie może ono np. wyłączyć odpowiedzialności za działania osób trzecich, za pomocą których wykonuje swoje zobowiązania. Zakazane są też m.in. zapisy uprawniające organizatora imprezy turystycznej do podniesienia ceny usługi z przyczyn innych niż te wymienione w Ustawie o usługach turystycznych oraz wyłączające lub ograniczające uprawnienia klienta do odstąpienia od umowy np. w razie ceny powyżej 8 proc.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *