Na co zwrócić uwagę przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży motocykla?

Posted by

Przy sporządzaniu umowy kupna-sprzedaży motocykla obowiązują praktycznie te same zasady, co w przypadku samochodów osobowych. Dokument musi zostać przygotowany w taki sposób, aby dobrze zabezpieczał nie tylko interesy sprzedawcy, ale także nabywcy.

Nie kupuj kota w worku!

Decydując się na zakup motocykla od innej osoby, trzeba przede wszystkim znaleźć dobrą ofertę. Pośpiech i działanie pod wpływem emocji nie są tu wskazane. Kupujący musi dokładnie obejrzeć motocykl i wybrać się nim na jazdę próbną, odwiedzając przy okazji zaprzyjaźniony warsztat. Powinien też otrzymać do wglądu pełną dokumentację pojazdu potwierdzającą jego pochodzenie oraz historię serwisową. Jeżeli motocykl nie ma ważnych badań technicznych, to należy je wykonać przed sfinalizowaniem transakcji. W przyszłości pozwoli to uniknąć niepotrzebnych wydatków.

Umowa kupna-sprzedaży motocykla – tego nie może w niej zabraknąć!

Nie ma odgórnie narzuconego wzoru umowy kupna-sprzedaży motocykla, niemniej przed podpisaniem takiego dokumentu należy dokładnie przeanalizować jego treść. Powinien precyzyjnie określać prawa i obowiązki sprzedającego oraz kupującego. Nie może w nim zabraknąć informacji dotyczących m.in. ewentualnego obciążenia motocykla zastawem z tytułu kredytu bankowego, własności pojazdu czy jego pochodzenia – jeśli został sprowadzony z zagranicy, konieczny jest dowód zakupu w innym kraju oraz potwierdzenie uiszczenia ceł i podatków. Warto przy tej okazji przypomnieć, że to sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady zmniejszające użyteczność lub wartość motocykla – dlatego tak ważne jest to, aby umowa zawierała zapisy o rękojmi. Uwaga: odpowiedzialność z tytułu rękojmi nie obowiązuje, jeśli w momencie zakupu nabywca wiedział o danej wadzie. Oczywiście w umowie należy umieścić dane motocykla takie jak: marka, model, rok produkcji, numer rejestracyjny, numer ramy i silnika, aktualny przebieg i cena sprzedaży. Strony muszą też ustalić termin przekazania pojazdu, uiszczenia pełnej opłaty oraz to, która z nich ponosi koszty związane z zawarciem umowy.

One comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *