Podatek od zakupu samochodu

Posted by

Kupując samochód, musimy pamiętać o dopełnieniu szeregu formalności. W wielu sytuacjach oznacza to konieczność rozliczenia się z urzędem skarbowym. O jakich kwestiach z tym związanych trzeba pamiętać?

Podatek – kiedy płacimy?

Obowiązek podatkowy powstaje wówczas, gdy kupujemy samochód:

– od osoby fizycznej – wówczas opłata podatkowa wynosi 2 proc. wartości pojazdu; dotyczy to również pojazdów nabytych w komisie, gdy komis pośredniczył w transakcji pomiędzy dwoma osobami fizycznymi,

– zagraniczny, w komisie, ale jeszcze niezarejestrowany w Polsce – wtedy naliczany jest podatek akcyzowy.

Z fiskusem nie musimy się rozliczać, jeżeli nabyliśmy auto:

– nowe w salonie,

– od osoby prowadzącej działalność gospodarczą,

– o wartości mniejszej niż 1000 zł,

– dla własnych potrzeb, o ile jesteśmy osobami niepełnosprawnymi.

Przy tej okazji należy wspomnieć o ważnej sprawie: absolutnie nie opłaca się zaniżać wartości samochodu, od zakupu którego mamy zapłacić podatek. Dlaczego? Ponieważ urząd skarbowy skonfrontuje cenę wpisaną w umowie kupna-sprzedaży z własnymi tabelami. W przypadku rozbieżności trzeba wyjaśnić, skąd się one wzięły – urzędnicy mogą nam zarzucić, że wartość pojazdu zaniżyliśmy celowo, aby uniknąć płacenia wyższego podatku. Zaniżenie wartości samochodu ma sens tylko wtedy, kiedy kupiliśmy auto powypadkowe – pod warunkiem, że jesteśmy w stanie udowodnić (dokumentacja fotograficzna, kosztorys naprawy, zeznania świadków), iż mogło ono kosztować mniej niż sugerują to wspomniane tabele.

Pamiętajmy, iż na roszczenia względem ewentualnego zaniżenia ceny pojazdu bądź nieopłacenia podatku urząd skarbowy ma aż 5 lat od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Z drugiej zaś strony gdy uznamy, że narzucona przez skarbówkę kwota podatku do zapłaty jest zbyt wysoka, możemy się od tej decyzji odwołać – ale uwaga, niezbędne są naprawdę mocne argumenty przemawiające na naszą korzyść.

Jak rozliczyć się z fiskusem?

W celu rozliczenia się z urzędem skarbowym kupujący musi w przeciągu 14 dni (licząc od dnia zawarcia umowy kupna-sprzedaży) złożyć deklarację PCC-3 lub – jeżeli kupujących jest dwóch –PCC-3/A. Na jej podstawie urzędnicy wyliczają wysokość podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC), który trzeba niezwłocznie uiścić (w terminie do 14 dni od zawarcia umowy kupna-sprzedaży). Co jednak, gdy się spóźnimy? Fiskus ma prawo nałożyć na nas karę finansową w wysokości od 168 do 33 600 zł. Możemy jej uniknąć, jeśli w odpowiednim czasie złożymy do urzędu stosowne oświadczenie – tzw. czynny żal.